• 0342 337 96 50
  • info@sahinbey.com.tr

Gaziantep'de İş Sağlığı ve Güvenliği

Gaziantep'de İş Sağlığı ve Güvenliği

Gaziantep 5 organize sanayisi ve 1000 firmanın üzerinde işyeri, yıllık 8 milyar $ ihracat rakamına ulaşmış, 125000 çalışan istihdam eden bir sanayi şehridir. Bu rakam ile Türkiyenin 6. sıra ihracat şehri ve cari fazla veren bir şehridir. Bu konuda şehrin müteşebbis ve girişimci ruhlu iş insanlarını tebrik etmek gerekir. Coğrafi konumu ile hem ortadoğu hem de arap ülkelerine avantajlı bir ihracatçı şehirdir. Bu anlamda her türlü desteklenerek daha fazla neler yapabileceğini ve potansiyelini keşfetmesine devlet büyüklerinin mutlaka yardımcı olması gerekir. Gelişen ve değişen dünyada çalışma hayatında kullanılan ekipman, teknoloji, kimyasallar vb. husularında yenilikler ile insan yani çalışan ihtiyacını düşürse de iş sağlığı ve güvenliği (isg) anlamında bir çok yeni ve daha riskli konuları da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden isg bilinci ve kültürüne kentimizde daha fazla ihtiyaç vardır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma yaşamının en önemli unsurlarından birisi olup, temel amaç; tüm mesleklerde çalışanların bedensel-ruhsal-sosyal yönden iyilik hallerinin korunması, geliştirilmesi, en üst düzeyde sürdürülmesi, işin çalışana-çalışanın kendi işine uyumunun sağlanmasıdır. Sürekli teknolojik gelişme nedeniyle her gün üretime ve çalışma alanlarına katılan yeni işkolları, kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlar çalışmanın kesintisiz olmasını gerektirirken, yeni teknoloji ile karşılaşılan yeni sorunların araştırılmasını ve çözümlenmeye çalışılmasını da gerektirmektedir. Bu çalışmaların başında çalışan sağlığını olumsuz etkileyen meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi olmalıdır. İş kazalarında en önemli unsurlardan güvencesiz koşullar ve güvencesiz davranışların elimine edilmesi büyük önem taşmaktadır. İş kazalarının önlenmesi kişiyi uygun işe yerleştirme, risk değerlendirmesi eğitim denetim, disiplin, gözetim ve güvensiz koşullarında elimine edilmesi ile mümkün olacaktır. Bu çalışmaların başarıya ulaşması için devletin ve işverenlerin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri, çalışanlarımızın da iş sağlığı ve güvenliği konusundaki haklarına sahip çıkmaları, bu hakların takipçisi olmaları gereklidir. Sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmalı ve tüm topluma yaygınlaştırılmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, kazalar, İş güvenliği, gaziantep osgb, isg, iş sağlığı ve güvenliği, gaziantep, şahinbey osgb, gaziantep isggoogle-site-verification=nm00OGaNFvwCCRAuVAB6y7_htMQviaaWAhJMAIHmM-M