• 0342 337 96 50
  • info@sahinbey.com.tr

OSGB HİZMETLERİ

İşletmenizin bulunduğu risk grubuna göre belirlenecek A,B,C sınıf uzman personel işletmeniz için gerekli olan her türlü görevi yerine getirmektedir.

OSGB HİZMETLERİ

OSGB HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIK HİZMETLERİ

İşletmenizin bulunduğu risk grubuna göre belirlenecek A,B,C sınıf uzman personel işletmeniz için gerekli olan her türlü görevi yerine getirmektedir. Bu konuda yasal dayanak olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile buna bağlı yönetmelikler dikkate alınarak gerekli bütün kanuni uygulamalar ve tedbirler alınmaktadır. Ayrıca işletmenizin çalışan sayısının da diğer bir kıstas olduğu İş Güvenliği Hizmetinde, ŞAHİNBEY OSGB her zaman düzeyli ve kaliteli hizmet anlayışını benimsemiştir. Personelimiz sağduyu ve özverileriyle 7/24 saat ulaşılan iletişim kanalları ile her zaman yanınızda ve sizinledir. İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik ve danışmanlık;
b) Risk değerlendirmesi;
c) Çalışma ortamı gözetimi;
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
d) İlgili birimlerle işbirliği; 

 

İŞYERİ HEKİMLİK HİZMETLERİ

İşyeri hekimleri; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında firmanız için gerekli olan işyeri hekimlik desteğini ŞAHİNBEY OSGB standardına uygun aşağıdaki başlıklar ile ifade edilen görevleri büyük bir titizlikle yerine getirirler. Bu konuda yasal dayanak olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile buna bağlı yönetmelikler dikkate alınarak gerekli bütün kanuni uygulamalar ve tedbirler alınmaktadır. İşyeri hekiminin ana işi reçete yazmak değil, çalışanların işe uygunluğunu denetleyip, onları meslek hastalıklarına karşı korumaktır. İşyeri hekimleri, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik ve danışmanlık;
b) Sağlık gözetimi;
c) Eğitim ve bilgilendirme;
ç) İlgili birimlerle işbirliği;

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETLERİ

İşverenler adına gerekli şart ve durumlarda Yönetmeliğe göre geçerli Diğer Sağlık Personeli belgesine sahip, meslek etiği ve düzenine sahip ve ŞAHİNBEY OSGB hizmet felsefesi ile aşağıdaki sorumlulukları yerine getirecek personel görevlendirmesi yaparız. Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır. Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.google-site-verification=nm00OGaNFvwCCRAuVAB6y7_htMQviaaWAhJMAIHmM-M